El Consorci: Presentació

Qui som ?

El Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat és l'òrgan gestor del conjunt de l'àmbit del Parc Agrari.

Actualment en formen part  la Diputació de Barcelona, l'Àrea Metropoliana de Barcelona, el Consell Comarcal del Baix Llobregat, la Generalitat de Catalunya (Departament d' Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural), la Unió de Pagesos i els 14 ajuntaments que tenen territori dins d'el Parc: 

El Consorci es va constituir formalment en Sessió Plenària de tots els seus membres el 26 de juny de 1998.

Dotat d'iniciativa, de recursos humans, econòmics i de competències, el Consorci promou el desenvolupament econòmic de les explotacions agràries i el manteniment i millora de la qualitat ambiental del Parc Agrari, partint d'una gestió integral de l'espai agrari centrada en 4 àmbits generals: la producció, la comercialització, els recursos i el medi.

Els estatuts del Consorci estableixen la seva organització i  quines són les seves funcions. 


VEURE ESTATUTS