Pagesia

Terra de pagesia

Des d’antic, aquesta ha estat una terra de pagesia. L’activitat agrària ha estat la plataforma per a la dinamització local amb els mercats de pagès, les fires i la gastronomia amb identitat pròpia. L’activitat econòmica a la comarca ha estat fins a l’època moderna molt lligada a l’agricultura.

La construcció dels canals de regadiu al segle XIX marca l’inici de la transformació dels conreus d’horta i fruiters i el ferrocarril donarà lloc a un dels períodes més fructífers quant a l’exportació de fruites i hortalisses cap a la resta d’Europa. El procés d’industrialització entre els anys 1950 i 1975 marca profundament l’espai agrari. L’agricultura deixa de ser l’activitat principal i una part de les millors terres agrícoles passen a ser assentaments urbans i industrials.

La intensa reivindicació pagesa ha permès salvaguardar aquest espai agrari per la producció d’aliments frescos i de proximitat i amb un alt valor ambiental. L’espàrrec de Gavà, la Carxofa Prat, les Cireres del Baix i el Pollastre Pota Blava, la Candelera de Molins de Rei són referents de la gastronomia local i segell identitari de nombroses festes populars a la comarca.

 

La producció agrícola

Cada pagès, cada empresa agrària decideix com vol produir els seus cultius.  

 •   Producció convencional. Sistema de Gestió Integrada de Plagues (GIP): Les explotacions agràries han d’aplicar els principis de la gestió integrada de plagues per obtenir cultius sans, positius pel medi ambient i per la salut de les persones. Aquesta gestió, seguint les normatives de la Unió Europea, es basa en mecanismes naturals de control de plagues malalties i males herbes, sent possible emprar productes fitosanitaris raonadament, amb la minimització dels impactes als ecosistemes agraris i l’optimització del rendiment dels cultius.
 •   Producció integrada: segons el Decret 241/2002, de 8 d'octubre, pel qual es regula la producció integrada a Catalunya, es defineix com “el sistema agrícola de producció d’aliments vegetals, frescos i/o transformats, obtinguts mitjançant mètodes de producció als quals s’aplica una combinació harmònica de factors biològics, agronòmics, químics i biotecnològics, amb la finalitat d’optimitzar la qualitat del producte amb un màxim respecte pel medi ambient”. La producció integrada restringeix l’ús de productes agroquímics de síntesi (adobs, pesticides, etc.) a una sèrie de productes autoritzats, alhora que fomenta la biodiversitat, la qualitat i la fertilitat del sòl, el control del reg, el control integrat de plagues i malalties, així com el control i la traçabilitat dels productes. 
 •  Producció ecològica: La Llei 2/2014, del 27 de gener, defineix la producció agroalimentària ecològica com “un sistema general de gestió agrícola i producció d’aliments que combina les millors pràctiques ambientals, un elevat nivell de biodiversitat, la preservació de recursos naturals, l’aplicació de normes exigents sobre benestar animal i una producció conforme amb les preferències de determinats consumidors per productes obtinguts a partir de substàncies i processos naturals”. A Catalunya, el Consell Català de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE) és l’autoritat de control encarregada d’auditar i certificat els productes agroalimentaris ecològics. 

A la comarca tenim dues associacions que es dediquen a l'assessorament dels productors, són les Agrupacions de Defensa Vegetal (ADV): l'ADV d'horta i l'ADV de fruita. 

La comercialització

La pagesia del parc agrari utilitza diversos canals de comercialització per fer arribar els seus productes a les persones consumidores:

 • venda directa a l’explotació
 • venda directa amb cistelles
 • parades en mercats municipals o en mercats de pagès
 • punt de venda propi (botiga o agrobotiga)
 • cooperatives: Cooperativa Agrícola del Prat, Cooperativa Agrària Santboiana, Agrària de Santa Coloma de Cervelló, Horta Viladecans, Hortofrutícola de Sants i Baix Llobregat. 
 • grups de consum ecològics,
 • venda en línia a través de pàgines web
 • altres circuits de comercialització (ex. restauració, venda a Mercabarna o amb intermediaris, etc.).