Convocatòries

En aquest apartat trobareu les convocatòries de subvencions que el Consorci publica al llarg de l'any.

Any 2023

Convocatòries de subvencions: 

1. Ajuts a cooperatives i entitats agràries

Subvencions en règim de concurrència competitiva per a les cooperatives agràries i altres entitats agràries sense finalitat de lucre que actuïn totalment o majoritàriament dins l’àmbit del Parc Agrari del Baix Llobregat per a la millora dels processos de producció, transformació, comercialització i gestió de serveis en el sector agrari. Any 2023.

Data de publicació: 22/03/2023
Butlletí: BOPB.
DESCARREGAR BOPB

Termini presentació sol·licituds: fins al 28 d’abril de 2023.

Bases de la convocatòria:
BASES DELS AJUTS

Instància: Sol·licitud de subvenció
Model AC-S-2023
 

Presentació de sol·licituds:

Els ajuts concedits per aquesta convocatòria, s’hauran de destinar a finançar projectes i activitats realitzats entre l’1 de gener de 2023 i el 31 de desembre de 2023.

Les sol·licituds s’han de presentar mitjançant el model normalitzat AC-S-2023 conjuntament amb la documentació exigida a la base 5.

La presentació és telemàtica a la següent adreça de mail: parcagrari@diba.cat.

També es podran presentar en qualsevol dels llocs que preveu l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

 

Període de justificació:

Si heu estat beneficiàries de la subvenció, la seva justificació s’haurà de fer entre el 2 de gener i fins al 31 de març de 2024 mitjançant el model normalitzat AC-J-2023.

Model AC-J-2023

 

2. Ajuts a la recuperació dels camps

Subvencions en règim de concurrència competitiva per a la recuperació de camps en l’àmbit del Parc Agrari del Baix Llobregat. Any 2023

Data de publicació: 22/03/2023

Butlletí: BOPB​ 
DESCARREGAR BOPB

Termini presentació sol·licituds: fins al 28 d’abril de 2023

Bases de la convocatòria:

BASES DELS AJUTS

Instància: Sol·licitud de subvenció

Model ARC-S-2023

Presentació de sol·licituds:

Els ajuts concedits per aquesta convocatòria, s’hauran de destinar a finançar actuacions realitzades entre l’1 de gener de 2023 i el 31 de desembre de 2023.

Les sol·licituds s’han de presentar mitjançant el model normalitzat ARC-S-2023 conjuntament amb la documentació exigida a la base 5. La presentació és telemàtica a la següent adreça de mail: parcagrari@diba.cat.

Les persones físiques poden presentar les seves sol·licituds alternativament de manera telemàtica o presencialment per escrit al Registre del Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat, Parc de Torreblanca, Ctra. N-340 pk 1249, 08980 Sant Feliu de Llobregat, o a la Masia de Can Comas, Camí del Sorral, s/n 08820 El Prat de Llobregat en horari de 8 a 14h. També es podran presentar en qualsevol dels llocs que preveu l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Període de justificació:

Si heu estat beneficiaris/es de la subvenció, la seva justificació s’haurà de fer entre el 2 de gener i fins al 31 de març de 2024 mitjançant el model normalitzat ARC-J-2023.

Model ARC-J-2023

 

Any 2022

Convocatòries de subvencions:

  • Pel desenvolupament tecnològic i la millora ambiental de l'activitat agrària adreçat a les ADV.
  • Per a la millora dels processos de producció, transformació, comercialització i gestió de serveis en el sector agrari, adreçat a cooperatives agràries i altres entitats sense finalitat de lucre.
  • Per a la recuperació de camps adreçat a persones físiques o jurídiques donades d’alta d’activitat agrària.

Any 2020

Convocatòries de subvencions: 

  • 2020-1 Subvencions per a les cooperatives agràries i altres entitats agràries sense finalitat de lucre per a la millora dels processos de producció, transformació, comercialització i gestió de serveis en el sector agrari.
  • 2020-2 Subvencions per a la recuperació de camps en l'àmbit del Parc Agrari del Baix Llobregat.

 

Procediments de contractacions d'obres i serveis: 

  • 2020-3 Procediment OBERT per la contractació del Servei de manteniment de la jardineria de la finca de Can Comas adreçat a Centres Especials de Treball d'Iniciativa Social
  • 2020-4 Procediment OBERT per la contractació del Servei de neteja de l'edifici de la Masia de Can Comas.
  • 2020-5 Procediment OBERT per la contractació del Servei de manteniment de l'Arboretum de Can Comas

Any 2019

  • 2019-1 Subvencions per a les cooperatives agràries i altres entitats agràries sense finalitat de lucre per a la millora dels processos de producció, transformació, comercialització i gestió de serveis en el sector agrari.
  • 2019-2 Subvencions per a la recuperació de camps en l'àmbit del Parc Agrari del Baix Llobregat.