CONTROL DE LA QUALITAT DE L'AIGUA

L'aigua és un recurs fonamental per l'agricultura que es desenvolupa al Parc Agrari del Baix Llobregat, sent clau per la viabilitat de les empreses agràries. La qualitat de l'aigua de reg és fonamental per poder desenvolupar una activitat agrària amb condicions òptimes que permeti obtenir una bona collita i oferir així, aliments gustosos, sans i de qualitat. 

La qualitat de l'aigua de reg és determinant perquè incideix en la producció de fruites i hortalisses, de manera que per exemple en pot afectar el creixement, la mida i la qualitat dels fruits. 

Amb l'objectiu de vetllar per la qualitat d'aquest recurs, el Consorci del Parc Agrari implementa des de l'any 2000 el Programa de control de la qualitat de les aigües de reg del Parc Agrari

Aquest programa té com a objectiu principal contribuir a la millora de la gestió d'aquest recurs mitjançant el seguiment de la qualitat de l'aigua amb mostrejos periòdics que permeten obtenir resultats sobre diferents paràmetres fisicoquímics que determinen la qualitat de l'aigua de reg, com són: la salinitat, el pH, el nitrogen, el fòsfor, el potassi, el sodi i els clorurs, entre d'altres. 

El programa inclou 14 punts de mostreig d’aigües superficials, en canals de reg, i 20 punts de mostreig d’aigües subterrànies, en pous agrícoles. Aquests punts són mostrejats pel personal del Consorci del Parc Agrari i s’analitzen al laboratori dels Serveis de medi ambient de la Diputació de Barcelona.

Aquesta acció s'emmarca dins de l'objectiu específic de "Millorar la qualitat de les aigües de reg i l'eficiència de les xarxes de distribució" del Pla de gestió i desenvolupament del Parc Agrari del Baix Llobregat, el qual es concreta en diferents mesures, entre elles la de "Posar en marxa un Pla de seguiment qualitatiu de les aigües de reg". 

 

Compartir a:

Share icon

 

TORNAR