Convocatòries

 

En aquest apartat trobareu les convocatòries de subvencions que el Consorci publica al llarg de l'any . 

Any 2022

Convocatòries de subvencions: 

 

  • Pel desenvolupament tecnològic i la millora ambiental de l'activitat agrària adreçat a les ADV.
  • Per a la millora dels processos de producció, transformació, comercialització i gestió de serveis en el sector agrari, adreçat a cooperatives agràries i altres entitats sense finalitat de lucre.
  • Per a la recuperació de camps adreçat a persones físiques o jurídiques donades d’alta d’activitat agrària.

Veure subvencions 2022

 

Any 2020

Convocatòries de subvencions: 

  • 2020-1 Subvencions per a les cooperatives agràries i altres entitats agràries sense finalitat de lucre per a la millora dels processos de producció, transformació, comercialització i gestió de serveis en el sector agrari.
  • 2020-2 Subvencions per a la recuperació de camps en l'àmbit del Parc Agrari del Baix Llobregat.

 

Procediments de contractacions d'obres i serveis: 

  • 2020-3 Procediment OBERT per la contractació del Servei de manteniment de la jardineria de la finca de Can Comas adreçat a Centres Especials de Treball d'Iniciativa Social
  • 2020-4 Procediment OBERT per la contractació del Servei de neteja de l'edifici de la Masia de Can Comas.
  • 2020-5 Procediment OBERT per la contractació del Servei de manteniment de l'Arboretum de Can Comas

Any 2019

  • 2019-1 Subvencions per a les cooperatives agràries i altres entitats agràries sense finalitat de lucre per a la millora dels processos de producció, transformació, comercialització i gestió de serveis en el sector agrari.
  • 2019-2 Subvencions per a la recuperació de camps en l'àmbit del Parc Agrari del Baix Llobregat.