Amb bicicleta pel Parc

Recomanacions per circular amb bicicleta dins d’un espai agrari.

El Parc Agrari del Baix Llobregat és una àrea econòmica especialitzada en la producció agrícola.
En aquest espai, s’hi viu i s’hi treballa. Sigueu respectuosos i respecteu les recomanacions següents quan hi accediu en bicicleta.

L’accés motoritzat està autoritzat tan sols a vehicles agraris i serveis. La circulació en bicicleta només està permesa en camins marcats com a compatibles per a l’ús públic. Si circuleu pel parc respecteu la prioritat dels vehicles agraris.

No useu els auriculars mentre aneu en bicicleta. Si circuleu en grup aneu en fila per facilitar els avançaments. Useu el casc i reflectants. 

No supereu els 20 km/h ni feu maniobres brusques que puguin provocar perill o ensurts.

El paisatge del Parc Agrari del Baix Llobregat el configuren elements agraris, naturals i arquitectònics. Gaudiu-ne i preserveu-lo per a les generacions futures.

L’horticultura i la fructicultura són la base econòmica dels pagesos de la comarca. Respecteu les plantacions i recordeu que la recol·lecció no permesa és penalitzada.

Atenció! Zona amb tractaments fitosanitaris esporàdics.

Els senyals instal·lats compleixen la funció d’informar tothom. No els malmeteu.

La caça hi és prohibida, a excepció de permisos especials per a la gestió de la fauna que ocasiona danys als cultius.

Prohibit fer foc excepte per cremar restes vegetals.

Si heu d’aparcar, estacioneu el vehicle de manera que no impedeixi el pas pels camins. No aparqueu mai davant l’entrada de camins públics o privats.

Vídeos cívics

Maquinària agrícola 

Circulació quan es fa fosc