Transparència

Des d'aquí podeu accedir al portal de transperència del Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat:

Portal de transperència

 

A continuació també podeu accedir al perfil del contractant del Consorci:

Perfil del contractant