El projecte PRIMA-MAGO

El projecte PRIMA-MAGO (Mediterranean water management solutions for a sustainable agriculture supplied by an Online collaborative platform - www.mago-prima.eu/), amb una durada de 3 anys (2021-2024), proposa fomentar l’ús de solucions innovadores que permetin millorar la gestió integrada dels recursos hídrics, per tal d’obtenir una agricultura sostenible a la Regió Mediterrània. 

El projecte s'implementa a 4 zones pilot, una d’elles és l’àrea regable vinculada a les Corredores del Delta i l’ús de l’aigua regenerada de l’EDAR de Gavà-Viladecans que ha de compatibilitzar el seu ús per a l’activitat agrària, el manteniment de l’aqüífer i aportar aigua a l’espai natural de l’Estany de la Murtra. Un dels objectius és proposar solucions per la millora de la gestió de l’aigua regenerada per a tots els seus usos, en aquesta zona, i la seva governança. 

El Consorci del Parc Agrari col·labora amb l’AMB que és sòcia del projecte, conjuntament amb: CETAQUA (coordinador del projecte), Aigües de Barcelona, CSIC-IDAE, CUADLL, IRAE i LISODE (França), Universitat de Tessàlia (Grècia), INRGREF i Ezzayra Solutions (Tunísia), Universitat Americana de Beirut (Liban) i Meta Anatolia (Turquia). 

Ahir, a la Masia Can Comas, es va fer una reunió de retorn dels resultats obtinguts durant aproximadament un any de monitoratge de la qualitat de l’aigua de les Corredores del Delta a la zona agrícola de Gavà, pel seu ús pel reg. Destaquem el seguiment fet de la salinitat, el pH i  42 contaminants orgànics en 15 punts de mostreig distribuïts per tot el territori que ha permès recollir dades de l’aigua que circula per les corredores i dels pous de l’aqüífer superficial. Una reunió prèvia amb la pagesia del territori, celebrada a la seu de l’Agropecuària de Gavà, va permetre establir els punts mostrejats. 

Podeu consultar una primera informació general dels resultats a la web:

https://sites.google.com/view/mago-casdusgav/home

 

prima mago

MÉS INFORMACIÓ

Compartir a:

Share icon

 

TORNAR