Pla especial de Protecció i Millora del Parc Agrari del Baix Llobregat

Definició 

El Pla especial de protecció i millora del Parc Agrari del Baix Llobregat és la figura cabdal de protecció del parc i la que determina bàsicament el règim de protecció i gestió actuals, en aplicació de la legislació urbanística.

El Pla Especial va ser aprovat definitivament amb dates 17 de desembre de 2003 i 16 de juny de 2004, i publicat al DOGC número 4.216 de 10 de setembre de 2004.

Modificació del Pla especial

Amb data 18 de setembre de 2015 es publica també el DOGC núm. 6959 l’Aprovació definitiva de la Modificació Puntual del Pla General Metropolità en l’àmbit del Parc Agrari del Baix Llobregat, dels municipis de Castelldefels, Cornellà de Llobregat, el Papiol, el Prat de Llobregat, Gavà, Molins de Rei, Pallejà, Sant Boi de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Vicenç dels Horts, Santa Coloma de Cervelló i Viladecans i l’Aprovació definitiva de la Revisió del Pla especial de Protecció i millora del Parc agrari del Baix Llobregat al terme municipal de Castelldefels i 12 municipis més.

Documentació escrita

A) Memòria

B) Plànols d'informació

C) Plànols d’ordenació