Amb cotxe

Recomanacions per circular amb cotxe dins d’un espai agrari.

El Parc Agrari del Baix Llobregat és una àrea econòmica especialitzada en la producció agrícola.
En aquest espai, s’hi viu i s’hi treballa. Sigueu respectuosos i respecteu les recomanacions següents quan hi accediu en cotxe.

 

La circulació de vehicles està limitada a les pistes obertes al públic i no és permesa camp a través, per tallafocs o pels llits de rieres i torrents.

Recordeu que la velocitat màxima per pistes és de 30 km/h.

Modereu la velocitat per tal d’evitar atropellaments de persones o de fauna silvestre.

L’erosió originada per les derrapades provoca l’aparició de sots i xaragalls a la xarxa viària. Circuleu amb moderació i mesura, especialment en pendents i amb el terra moll

No aparqueu davant de les cadenes que tanquen l’accés als camins ni als vorals de les carreteres..