Projectes i informes

Es pot editar aquest text, edintant la vista i anant a àrea global.
dimarts, 14 gener, 2020
Logo WATERPROTECT

 

El projecte WaterProtect finançat pel programa “Horizon 2020” de la Unió Europea es va desenvolupar des del juny del 2017 fins al setembre del 2020 amb la participació de 27 socis i la coordinació de l'organització de recerca i tecnologia belga VITO. 

dimarts, 14 gener, 2020
Logo MAGO