Projectes i informes

Es pot editar aquest text, edintant la vista i anant a àrea global.
dimecres, 23 febrer, 2022

La xarxa de camins del parc agrari és una infraestructura essencial per l'activitat agrària. El Consorci del Parc Agrari treballa cada any per mantenir en bon estat la xarxa de camins del parc facilitant la circulació dels vehicles agraris i el treball de la pagesia.

Els ajuntaments i la pagesia de cada municipi acorden anualment, en el marc de les Taules i els Consells agraris, les actuacions d’arranjament necessàries, les quals poden consistir en anivellar, asfaltar, aportar material als camins, recuperar cunetes, entre d'altres. 

dimecres, 15 desembre, 2021

Els espais tests agraris ofereixen la possibilitat d’iniciar i comprovar la viabilitat d’un projecte de producció agrària en un espai concret i en condicions reals amb un acompanyament en recursos i suport tècnic. 

L’espai test agrari de Sant Vicenç dels Horts és una iniciativa pionera a Catalunya. Es tracta del primer espai test en horticultura, on un jove pagès disposarà de la infraestructura i l’acompanyament per iniciar la seva activitat agrària.