Projectes i informes

Es pot editar aquest text, edintant la vista i anant a àrea global.
dimecres, 23 febrer, 2022

L'aigua és un recurs fonamental per l'agricultura que es desenvolupa al Parc Agrari del Baix Llobregat, sent clau per la viabilitat de les empreses agràries. La qualitat de l'aigua de reg és fonamental per poder desenvolupar una activitat agrària amb condicions òptimes que permeti obtenir una bona collita i oferir així, aliments gustosos, sans i de qualitat. 

dimecres, 23 febrer, 2022

La xarxa de reg del parc agrari és una infraestructura bàsica per poder desenvolupar amb garanties i qualitat l'activitat agrària. Des del Consorci del Parc Agrari vetllem perquè les corredores agrícoles de reg i drenatge, així com les rieres, es mantinguin en bon estat per l'ús agrari. Aquesta acció permet garantir el drenatge i evitar inundacions en cas de pluges intenses.