MILORES A LA XARXA DE REG

La xarxa de reg del parc agrari és una infraestructura bàsica per poder desenvolupar amb garanties i qualitat l'activitat agrària. Des del Consorci del Parc Agrari vetllem perquè les corredores agrícoles de reg i drenatge, així com les rieres, es mantinguin en bon estat per l'ús agrari. Aquesta acció permet garantir el drenatge i evitar inundacions en cas de pluges intenses. 

De la mateixa manera que amb la xarxa de camins, les actuacions a la xarxa de reg són pactades entre els ajuntaments i els representants de la pagesia local en el marc de les Taules i dels Consells agraris. 

Aquestes actuacions atenen al compromís adquirit pel Consorci establert en la primera línia estratègica del Pla de Gestió i Desenvolupament (PGD) del Parc Agrari del Baix Llobregat. En aquesta primera línia estratègica es defineix que cal "assolir l’eficiència de les infraestructures i els serveis generals del territori agrari". Aquesta línia estratègica  es concreta, entre d’altres,  en el següent objectiu específic: (1.3) “Millorar la qualitat de les aigües de reg i l’eficiència de les xarxes de distribució”.

  

Compartir a:

Share icon

 

TORNAR